G.co.il - הכי קל, הכי פשוט


 חיפוש ברשת     מילון     חדשות     פורום     אימייל


אימייל

האימיילים שלך מחכים כאן, בתיבת
הדואר המתקדמת של G
שמופעלת באמצעות גוגל.

יומן

יומן אישי עם לוח פגישות ואירועים
כולל חיפוש בכל היומן
ואפשרויות שיתוף.

מסמכים

יצירה ושיתוף של מסמכים ב-Word,
גליונות אלקטרוניים ב-Excel
ומצגות Power Point.
האם כבר יש לך את סרגל G? להורדת הסרגל בחינם לחץ כאן!


Google Custom Search